Dodany: 2011-06-01 15:14:04

Egzamin teoretycznyAby przyszły kierowca mógł mówić o sobie – prawdziwy kierowca musi zdać egzamin na prawo jazdy gdańsk i osiągnąć wynik pozytywny wszystkich jego części. Pierwszą z części egzaminu na prawo jazdy gdańsk jest część teoretyczna a więc egzamin z teorii, którą kursant miał za zadania opanować w szkole nauki jazdy.

 

Cześć teoretyczna to zbiór pytań, z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz przepisów prawa o ruchu drogowym. Każde z pytań ma formę zamkniętą, egzaminowany musi więc zaznaczyć prawidłowa odpowiedź. Tu jednak znajduje się haczyk, gdyż istniej możliwość podania przez egzaminatora pytań, które mają więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. Należy więc skupić się oraz zaznaczyć odpowiedzi, które naszym z daniem są poprawną. Każdy z kursantów ma taką sama ilość pytań a dodatkowo tylko dwie możliwości pomyłki.

 

Jeśli część teoretyczna na prawo jazdy gdańsk nie zostanie zaliczona pozytywnie tego samego dnia, kursant nie może podejść do części praktycznej egzaminu na prawo jazdy gdańsk. Musi ponownie zapisać się na egzamin z teorii oraz ponownie wnieść odpowiednią opłatę. Czas egzaminu teoretycznego jest ograniczony, jednak spokojnie wystarcza na przeczytanie każdego pytania nawet trzykrotnie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Egzamin teoretyczny
Nick: